Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Ý kiến của người dân TP HCM về Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI

(Chính trị) - Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được sự quan tâm của người dân cả nước.

Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI - Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị Nguyễn Hồng Mơ, ở quận 5, TP HCM nhận xét: “Tôi rất tâm đắc về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Trong đó, Tổng Bí thư chỉ rõ: Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với đặc trưng tiêu biểu là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Tôi nghĩ rằng, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, chúng ta học hỏi và tiếp thu những tinh hoa của văn hóa thế giới, nhưng cũng có rất nhiều văn hóa độc hại rất nguy hiểm, nhất là cho giới trẻ. Vì vậy, việc chọn lựa và định hướng, giáo dục như thế nào để tránh sự lai căng về văn hóa để đảm bảo nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đảm bảo tính nhân văn là hết sức quan trọng và cấp thiết. Đây là nhiệm vụ không chỉ của cấp cấp ủy Đảng, chính quyền, các nhà văn hóa, giáo dục mà là của toàn thể xã hội”.

(Theo VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: