Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Ủy viên Bộ Chính trị có trên 2/3 phiếu tín nhiệm thấp sẽ thế nào?

(Chính trị) - Theo Quy định 262-QĐ/TW ngày 8.10.2014, về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cũng có 3 mức giống như việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đó là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.Theo Quy định 262 về về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội: Quy trình lấy phiếu tín nhiệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư do Bộ Chính trị chủ trì. Ban Tổ chức Trung ương sẽ chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu treo của Ban Chấp hành Trung ương; đề xuất thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Các Ủy viên Trung ương sẽ căn cứ vào 2 nội dung là phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực thực tiễn để đánh giá mức tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

uy vien bo chinh tri co tren 2/3 phieu tin nhiem thap se the nao? hinh anh 1

Các đại biểu thông qua chương trình của Hội nghị Trung ương 9 khóa XII (ảnh VOV).

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gồm: Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành sự phân công của tổ chức; tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc trong công việc; khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình; việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật; uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về năng lực thực tiễn gồm: Kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công; tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách; kết quả lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc; kết quả lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách….

Sau khi các Ủy viên ghi phiếu, bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.

Theo điều 11 của Quy định 262, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp. Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 sáng nay (25.12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Qua mỗi lá phiếu, góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Hiện nay, tổng số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 24 người (nhiều Ủy viên Bộ Chính trị đồng thời cũng là Ủy viên Ban Bí thư). Hội nghị lần này lấy phiếu tín nhiệm với 16 Ủy viên Bộ Chính trị và 5 thành viên Ban Bí thư.

Có 3 trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm lần này. Trong đó, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh Thế Huynh do đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh dài ngày.

2 Ủy viên Ban Bí thư là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9.5.2018 nên chưa đủ thời gian công tác.

(Theo Dân Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: