Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Trà Vinh thực hiện mạnh hơn tái cơ cấu nông nghiệp

(Chính trị) - Hiện nông nghiệp của tỉnh đóng góp trên 55% tổng giá trị sản phẩm nên Trà Vinh cần thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó quan tâm tới quy hoạch sản xuất sản phẩm chủ lực phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,35%, cao hơn gần 1% so với cùng kỳ năm 2013. Sản xuất lúa, thủy sản vượt kế hoạch; công nghiệp tăng trưởng 10,90% so với cùng kỳ 2013; kim ngạch xuất khẩu đạt khá, thu nội địa đúng kế hoạch. Các doanh nghiệp được quan tâm hỗ trợ. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh quán triệt, cần huy động sức dân đóng góp trên cơ sở tự nguyện, đồng thời phát huy tính chủ động của người dân khi tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trà Vinh tiếp tục thực hiện các thủ tục cổ phần hóa 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (là Công ty TNHH MTV Công trình đô thị và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước) vào cuối năm nay.

Lãnh đạo các cấp ở Trà Vinh cũng quan tâm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng các mô hình sản xuất, lồng ghép vốn đầu tư phát triển sản xuất và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hằng năm, tỉnh phấn đấu giảm nghèo 3%, giảm nghèo trong đồng bào Khmer là 4%. Hiện Trà Vinh còn gần 37.000 hộ nghèo, chiếm gần 14% tổng số hộ.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, 85/85 xã của Trà Vinh đã hoàn thành việc lập và phê duyệt đề án; đã có 3 xã đạt toàn bộ 19 tiêu chí (xã Mỹ Long Nam – xã điểm nông thôn mới của Trung ương, xã Phú Cần và xã Long Đức); số xã đạt từ 5-9 tiêu chí là 51 xã. Trà Vinh phấn đấu hết năm nay sẽ có 12 xã đạt 100% tiêu chí nông thôn mới.

Trong tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh thực hiện chuyển đổi 9.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác như ngô, ớt… Lợi nhuận trồng các loại cây chuyển đổi đều gấp từ 1,5-2,5 lần so với trồng lúa.

Trà Vinh đã tổ chức lại sản xuất với 136 HTX kiểu mới, trong đó gần 5% có hiệu quả; khuyến khích nông dân lập 2.400 tổ hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Trà Vinh vẫn là một tỉnh nghèo, điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn khó khăn nên tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp còn chậm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, để dần thoát nghèo và phát triển sản xuất, Trà Vinh cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản, đồng thời hỗ trợ khoa học công nghệ trong sản xuất cho nông dân.

Chia sẻ những khó khăn của tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá Trà Vinh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội với nhiều chỉ tiêu cao hơn của cả nước nhiều như tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng công nghiệp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Trà Vinh cũng đạt được nhiều kết quả, nhất là vận động được người dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, do vậy các nguồn lực đóng góp từ nhân dân là khá cao (trên 13% tổng nguồn lực). Cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang các mặt hàng có chất lượng cao hơn trồng lúa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Chính phủ đã khẳng định giữ nguyên các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của cả nước trong năm 2014 và đề nghị Trà Vinh quán triệt để thực hiện thật tốt.

Hiện nông nghiệp của tỉnh đóng góp trên 55% giá trị sản phẩm xã hội nên Trà Vinh cần thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó phải quan tâm tới quy hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và tăng cường liên kết sản xuất 4 nhà.

Đối với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng quán triệt cần huy động sức dân đóng góp trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc, đồng thời phát huy tính chủ động của người dân khi tham gia chương trình. Đặc biệt, tỉnh lưu ý đầu tư phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao đời sống nông dân.

Cho ý kiến về các kiến nghị của Trà Vinh hỗ trợ ngân sách phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chủ trương hỗ trợ vốn giai đoạn 1 làm đường kết nối từ cầu Cổ Chiên tới KCN Long Đức; hỗ trợ người có công về nhà ở.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: