Hội nghị Trung ương 9

Chế định rõ hơn mô hình tổ chức chính quyền địa phương

Chế định rõ hơn mô hình tổ chức chính quyền địa phương

01/06/2015Hôm nay, ngày 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày tại buổi thảo luận về Dự án Luật Tổ chức chính quyền...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI

11/06/2014 | Ngày 9/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt...

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị

14/05/2014 | Trong nhiệm kỳ này, các cơ quan ở TƯ và địa phương sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sau khi...

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị Trung ương Đảng lần 9

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị Trung ương Đảng lần 9

13/05/2014 | Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 9, khóa XI, sáng 13/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban...

Trung ương thảo luận Quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

Trung ương thảo luận Quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

12/05/2014 | Trong ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá, rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối...

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành TW Đảng

11/05/2014 | Ngày 11/5, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành thảo luận tại tổ về: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về đại...

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị TW 9

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị TW 9

09/05/2014 | Sáng 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Quang cảnh Hội nghị Hội...

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

08/05/2014 | Sáng ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết...

Hội nghị TƯ 9 thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị TƯ 9 thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

08/05/2014 | Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ, góp phần thực...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9

08/05/2014 | Sáng ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Hội nghị lần...