Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

10/04/2018Ngày 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính...

Lại chiêu trò ‘chọc gậy’

Lại chiêu trò ‘chọc gậy’

14/11/2016 | Ngày 30-10-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

06/11/2016 | Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

​Chỉ thấy Tổng Bí thư nói về “cần, kiệm, liêm, chính”

​Chỉ thấy Tổng Bí thư nói về “cần, kiệm, liêm, chính”

03/11/2016 | Đại biểu Dương Văn Thống (Yên Bái) cho rằng nếu có biện pháp để triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân và lòng tham của cán bộ, công chức thì sẽ tiết giảm được ngân sách chi cho bộ máy. Ông Dương Văn...

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

03/11/2016 | Nếu thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lúc đó con người sẽ nhận thức chính mình, đạt đến trí huệ buông bỏ”, tiết chế dục vọng tham lam. Nghị quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp...

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

31/10/2016 | Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư...

Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4

Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4

28/10/2016 | Chiều 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các cán bộ chủ...

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

18/10/2016 | Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 đang diễn...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các vấn đề kinh tế-xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các vấn đề kinh tế-xã hội

17/10/2016 | Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về luận các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước… trong các Báo cáo mà Chính phủ trình tại phiên làm việc buổi sáng. Chủ...

Hôm nay Thường vụ Quốc hội thảo luận về quản lý nợ công

Hôm nay Thường vụ Quốc hội thảo luận về quản lý nợ công

17/10/2016 | Hôm nay (17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư lần 2. Phiên họp thứ 4 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Theo dự kiến chương trình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT và Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ...

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

14/10/2016 | Ngày 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

14/10/2016 | Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4

14/10/2016 | BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung...

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

14/10/2016 | Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng,...

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

14/10/2016 | Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc

14/10/2016 | Khi ký kết, tham gia và triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cần phải giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc...

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

14/10/2016 | Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục...

‘Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng’

‘Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng’

14/10/2016 | Mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới, xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ...

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4

14/10/2016 | Sau 6 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 14/10. Hội...

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

13/10/2016 | Hôm nay (13/10) là ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Trung ương 4 khoá XII Buổi sáng, Trung ương thảo luận về Đề án “Thực hiện hiệu...