Nguyễn Phú Trọng » "Việt Nam xuất siêu"

Việt Nam xuất siêu

Việt Nam xuất siêu 6,33 tỷ USD

Việt Nam xuất siêu 6,33 tỷ USD

23/10/2018 Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết 15/10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 đạt hơn 20 tỷ USD, giảm 2% so với nửa cuối tháng 9. Cộng dồn từ đầu...

9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 6 tỷ USD

9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 6 tỷ USD

13/10/2018 | Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt trên 352 tỷ USD, làm tăng mức xuất siêu của Việt Nam lên con số kỷ lục là...

Việt Nam xuất siêu 3,1 tỷ USD 7 tháng dù thương mại quốc tế căng thẳng

Việt Nam xuất siêu 3,1 tỷ USD 7 tháng dù thương mại quốc tế căng thẳng

29/07/2018 | Tính chung 7 tháng qua, Việt Nam xuất siêu 3,1 tỷ USD trong bối cảnh có chiến tranh thương mại Mỹ – Trung gây căng thẳng thương mại quốc tế. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng kể từ đầu năm...

Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

29/04/2018 | 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 73,76 tỷ USD, cao hơn kim ngạch nhập khẩu 3,39 tỷ USD. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 ước...

Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng

Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD trong 11 tháng

08/12/2017 | Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD trong tháng 11 đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức 2,76 tỷ USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ảnh minh họa. Theo báo...

Việt Nam xuất siêu 1,15 tỷ USD tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 1,15 tỷ USD tháng đầu năm

12/02/2017 | Thống kê của Tổng cục Hải quan về xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2017 cho thấy, xuất siêu đạt 1,15 tỷ USD. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu...

Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD trong 10 tháng

Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD trong 10 tháng

29/10/2016 | Tổng cục Thống kê cho biết, 10 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD. Ảnh minh họa. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm cả...

Việt Nam xuất siêu 2,26 tỷ USD

Việt Nam xuất siêu 2,26 tỷ USD

15/08/2016 | Cao hơn với những số liệu ước tính trước đó, trị giá xuất siêu của Việt Nam tính đến hết tháng 7 đạt gần 2,26 tỷ USD theo thông tin sơ bộ cập nhật được Tổng cục Hải quan công bố hôm nay 15-8. Trước...

Việt Nam xuất siêu khoảng 770 triệu USD sang Úc

Việt Nam xuất siêu khoảng 770 triệu USD sang Úc

28/12/2015 | Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2015, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 4,19 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 2,48 tỷ USD, giảm...