Nguyễn Phú Trọng » "Việt Nam xóa nợ cho CuBa"

Việt Nam xóa nợ cho CuBa

Tại sao Việt Nam lại xóa nợ cho CuBa?

Tại sao Việt Nam lại xóa nợ cho CuBa?

04/04/2018Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ Việt Nam – Cuba. Hơn nửa thế kỷ với biết bao thăng trầm trôi qua, mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai người anh em, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc và nồng ấm hơn. Mối...