Nguyễn Phú Trọng » "vi phạm đạo đức"

vi phạm đạo đức

Tự cứu lấy mình trước khi xã hội đại loạn

Tự cứu lấy mình trước khi xã hội đại loạn

05/04/2019Với những nhiễu nhương” của xã hội thời gian qua, tuy chưa làm xã hội đại loạn, nhưng nó đã và đang là báo động đỏ cho chúng ta. Nhiều người đổ béng cho kinh tế thị trường cho nó gọn, kiểu như trăm sự tại tiền” cả. Nhưng mà thế giới người ta cũng qua thị trường cả, sao người ta không thế?  Nguyên...

“Trăm dâu đổ đầu Bộ Giáo dục” – đúng hay sai?

“Trăm dâu đổ đầu Bộ Giáo dục” – đúng hay sai?

28/12/2018 | Đã có nhiều ý kiến nói rằng nền giáo dục nước nhà đã hỏng”; cũng có người mạnh miệng hơn khi không ngần ngại phán giáo dục Việt Nam giờ đây đã thối nát cả rồi”… Việc dư luận phẫn nộ,...