Nguyễn Phú Trọng » "văn hóa chùa"

văn hóa chùa

Đầu năm “nhức mắt”, nhắc nhẹ chị em!

Đầu năm “nhức mắt”, nhắc nhẹ chị em!

09/02/2019 Dẫu có sống vội mức nào, chị em cũng nên dành chút thời gian ghi nhớ hành xử sao cho đúng nơi, đúng chỗ”, Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Mới đầu năm mà ngay từ những chuyện nhỏ nhặt đã bị đánh giá vô duyên”, văn hoá thấp” thì thật chẳng hay ho gì! Một trong những nét đặc sắc của Tết, ấy...