Nguyễn Phú Trọng » "Trung Ương 9"

Trung Ương 9

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị Trung ương Đảng lần 9

Ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị Trung ương Đảng lần 9

13/05/2014Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 9, khóa XI, sáng 13/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên họp. Toàn cảnh phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy...

Trung ương thảo luận Quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

Trung ương thảo luận Quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm

12/05/2014 | Trong ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá, rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối...

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

08/05/2014 | Sáng ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết...