Nguyễn Phú Trọng » "Trung ương 7"

Trung ương 7

Vai trò của Bí thư cấp ủy

Vai trò của Bí thư cấp ủy

14/05/2018Đề án trình Trung ương 7 về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, cơ bản bố trí Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn. Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện...

Ủy viên Bộ Chính trị phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ

Ủy viên Bộ Chính trị phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ

12/05/2018 |  Tổng bí thư nhấn mạnh việc chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về...

Xây dựng chất lượng cán bộ là đặt nền móng cho lòng tin nhân dân

Xây dựng chất lượng cán bộ là đặt nền móng cho lòng tin nhân dân

12/05/2018 | Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được trình Trung ương thảo luận trong hội nghị lần 7 là việc cấp thiết – đó là khẳng định của ông Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Văn phòng...

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

12/05/2018 |  Nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị TƯ 7 với thành công của Đại hội Đảng 13. Trước khi hội nghị diễn ra, ông Nguyễn Đình Hương đã viết thư...

Đảng viên tỉnh Lâm Đồng nêu nhiều ý kiến tâm huyết với Trung ương

Đảng viên tỉnh Lâm Đồng nêu nhiều ý kiến tâm huyết với Trung ương

08/05/2018 | Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đang diễn ra, thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên. Hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII Tại Lâm Đồng, phóng...

Công tác cán bộ: Ngăn chặn khuất tất, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc dư luận

Công tác cán bộ: Ngăn chặn khuất tất, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc dư luận

07/05/2018 | Ngày 7.5, Hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến...

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

06/05/2018 |  Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị TƯ 7 diễn ra từ 7-12/5 sẽ bàn về tiêu chuẩn,...