Nguyễn Phú Trọng » "tổ chức đảng"

tổ chức đảng

Tổ chức Đảng đánh giá cán bộ không đúng cũng phải chịu kỷ luật

Tổ chức Đảng đánh giá cán bộ không đúng cũng phải chịu kỷ luật

15/05/2018Nhiều ý kiến tán thành với việc tổ chức đảng bị kỷ luật, các đảng viên trong tổ chức đảng đó cũng coi như bị kỷ luật, không được quy hoạch, luân chuyển, đề cử, bổ nhiệm…Sáng 15/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo...

“Tổ chức Đảng xa dân thì khó làm được việc“

“Tổ chức Đảng xa dân thì khó làm được việc“

13/02/2017 | Ông Lê Quang Thưởng cho rằng, ở đâu tổ chức Đảng xa dân, không dựa vào dân, không phát động được nhân dân thì khó làm được việc. Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị,...