Nguyễn Phú Trọng » "tiểu sử tổng bí thư nguyễn phú trọng"

tiểu sử tổng bí thư nguyễn phú trọng

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

28/01/2016Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, sinh ngày : 14-4-1944, xuất thân trong gia đình nông dân; Dân tộc : Kinh – Quê quán : xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội – Nơi ở hiện nay: số 5 phố Thiền Quang, phường...