Nguyễn Phú Trọng » "Thường vụ Quốc hội khóa XIV"

Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật quan trọng

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật quan trọng

04/07/20197 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật...

Khép lại hay mở thêm lối giúp phạm nhân làm lại cuộc đời?

Khép lại hay mở thêm lối giúp phạm nhân làm lại cuộc đời?

19/09/2018 | Dẫu biết rằng, với người từng phạm tội, đã và đang lãnh án tù bao giờ cũng để lại cho nhiều người sự nghi ngại. Bởi vết chàm”, tội lỗi đã gây ra khó mà xóa nhòa được. Nhưng, tội phạm...