Nguyễn Phú Trọng » "Thủ tướng trao cờ ngư dân"

Thủ tướng trao cờ ngư dân

Thủ tướng tận tay trao cờ cho ngư dân bám biển – hơn cả một biểu tượng

Thủ tướng tận tay trao cờ cho ngư dân bám biển – hơn cả một biểu tượng

06/08/2019“Tàu là nhà, biển cả là quê hương”. Đó không chỉ là lời khẳng định mà còn là niềm tin, ý chí của ngư dân từ bao đời nay mỗi khi vươn khơi, bám biển. Và, góp phần tôn dày thêm “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc, ngoài việc...