Nguyễn Phú Trọng » "thi THPT 2018"

thi THPT 2018

Bộ GD&ĐT công bố danh sách thủ khoa các khối thi THPT 2018

Bộ GD&ĐT công bố danh sách thủ khoa các khối thi THPT 2018

11/07/2018Theo thống kê sơ bộ của Bộ GD&ĐT có 11 thí sinh là thủ khoa của các khối, trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất.Sáng 11/7, Bộ GD&ĐT đã có thống kê sơ bộ về kết quả thi chính thức thông qua dữ liệu điểm thi của các sở GD&ĐT trên cả nước từ các địa phương gửi...