Nguyễn Phú Trọng » "thành phố Phú Quốc"

thành phố Phú Quốc

Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc

Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc

14/04/2019 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý Kiên Giang cần phát huy mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục phát triển. Tổng bí thư, Chủ tịch nước bắt tay cán bộ tỉnh Kiên Giang sáng 14-4 Sáng 14-4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt...