Nguyễn Phú Trọng » "Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh"

Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh

Tâm thư gửi anh chủ xe Toyota và 2 nữ sinh trong vụ tài xế đánh lái bị lật xe

Tâm thư gửi anh chủ xe Toyota và 2 nữ sinh trong vụ tài xế đánh lái bị lật xe

14/04/2018Kính thân gửi anh chủ xe Toyota trong sự vụ “Tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh” và 2 nữ sinh – cho tôi tạm gọi là người trong cuộc” – và gia đình 2 em. Đầu tiên cho tôi xin phép gửi thăm sức khoẻ anh Tiến – tài xế lái xe mà báo chí phải gọi anh là: “Tài xế với cú đánh lái Thần Thánh”....