Nguyễn Phú Trọng » "tài chính Việt Nam"

tài chính Việt Nam

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng Việt Nam

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng Việt Nam

13/01/2018Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, từ năm 2015 đến nay, tỷ giá và thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, tâm lý thị trường được giải tỏa. Ngày 24/11/2017, Đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị...

Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ nhận định triển vọng tài chính Việt Nam “tích cực”

Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ nhận định triển vọng tài chính Việt Nam “tích cực”

24/01/2014 | Ngày 23.1, cơ quan thẩm định tài chính Fitch Ratings (Mỹ) nâng triển vọng tài chính của Việt Nam từ mức ổn định” lên tích cực”. Cụ thể, điểm tín nhiệm về khả năng huy động vốn nước ngoài...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Hệ thống tài chính Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Hệ thống tài chính Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém”

18/12/2013 | Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã cảnh báo hệ thống tài chính của Việt Nam đã tích tụ và bộc lộ những rủi ro, yếu kém. Phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa...