Nguyễn Phú Trọng » "Suy thoái tư tưởng chính trị"

Suy thoái tư tưởng chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị Trung ương 10

18/05/2019Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Trân trọng giới thiệu...

“Không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa”

“Không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa”

26/02/2017 | Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện quyết tâm không dung túng, bao che những cán bộ liên quan đến vụ Formosa Hà Tĩnh. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật hàng loạt...

Báo chí ‘phò chính diệt tà’ chứ không phải ‘đánh đấm’

Báo chí ‘phò chính diệt tà’ chứ không phải ‘đánh đấm’

06/01/2017 | Vấn đề được mổ xẻ tại buổi tọa đàm Phát huy vai trò của báo chí trong đấu trang chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chiều nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giao...

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

Một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Những bước chuyển quan trọng

02/01/2017 | PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong những năm tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là trọng tâm, hàng đầu. Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

03/11/2016 | Nếu thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lúc đó con người sẽ nhận thức chính mình, đạt đến trí huệ buông bỏ”, tiết chế dục vọng tham lam. Nghị quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp...

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

Hãy nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái thì sẽ rõ!

13/10/2016 | Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng tự mình”, chỉ có tự mình” cũng còn có nghĩa là quyền lực chưa được nhân dân kiểm soát. Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp...

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

“Bệnh đồng phục” đang tàn phá xã hội Việt Nam

21/10/2015 | GS.Nguyễn Minh Thuyết: Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu, không thể bắt Ngô Bảo Châu giỏi thơ như Trần Đăng Khoa”. Nhiều người chỉ nói lấy được Bệnh...

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm

18/08/2013 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối...