Nguyễn Phú Trọng » "suy thoái cán bộ"

suy thoái cán bộ

Đã có ‘kháng sinh’ chống lại mầm mống suy thoái trong cán bộ

Đã có ‘kháng sinh’ chống lại mầm mống suy thoái trong cán bộ

13/02/2019“Những quy định Trung ương ban hành thời gian qua có thể coi như các loại “kháng sinh” kháng lại các mầm mống suy thoái trong cán bộ”, ông Phan Diễn – nguyên Thường trực Ban Bí thư nhận xét. Gần 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương...