Nguyễn Phú Trọng » "Sở TN-MT TP HCM"

Sở TN-MT TP HCM

Họp báo về ô nhiễm không khí: Vắng mặt lãnh đạo Sở TN-MT TP HCM

Họp báo về ô nhiễm không khí: Vắng mặt lãnh đạo Sở TN-MT TP HCM

09/10/2019 Ông Cao Tung Sơn – Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM – đã chủ trì buổi họp báo về ô nhiễm không khí vào chiều 9-10 Họp báo về một vấn đề quan trọng mà người dân rất quan tâm nhưng diễn ra quá trễ so với thời gian xảy ra hiện...