Nguyễn Phú Trọng » "Sở GTVT TP.HCM"

Sở GTVT TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy trình

Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy trình

08/11/2019Thanh tra thành phố TP.HCM vừa chỉ ra trong năm 2017 và 2018, Sở GTVT TP.HCM thực hiện bổ nhiệm 11 trường hợp, trong đó 9 trường hợp có thiếu sót, vi phạm. Cụ thể, ông Bùi Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư được bổ nhiểm khi không đủ tiêu chuẩn, chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị. Ông...