Nguyễn Phú Trọng » "Quốc khánh 4 nước"

Quốc khánh 4 nước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Quốc khánh 4 nước

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Quốc khánh 4 nước

27/04/2019Ngày 26.4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng Quốc khánh 4 nước châu Phi. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh nước Cộng hòa Togolese Republic (27.4.1960 – 27.4.2019), ngày 26.4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước...