Nguyễn Phú Trọng » "quản lý chung cư"

quản lý chung cư

Đề xuất quản lý, vận hành nhà chung cư không cần phải đăng ký kinh doanh

Đề xuất quản lý, vận hành nhà chung cư không cần phải đăng ký kinh doanh

07/10/2019Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư là một trong 22 ngành nghề kinh doanh vừa được VCCI kiến nghị xem xét để bãi bỏ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh. VCCI kiến nghị xem xét để bãi bỏ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa...

Cư dân dễ thở hơn với dự thảo về quản lý nhà chung cư?

Cư dân dễ thở hơn với dự thảo về quản lý nhà chung cư?

09/08/2019 | Bộ Xây dựng vừa đưa ra dự thảo quy định về hội nghị bầu ban quản trị (BQT) nhà chung cư sẽ là 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ thay vì 75% quy định hiện hành. Nhiều người cho rằng, điều này...

Giằng co đề xuất chủ đầu tư tự quản lý chung cư

Giằng co đề xuất chủ đầu tư tự quản lý chung cư

03/07/2019 | Trong bối cảnh số lượng chung cư ngày càng nhiều, tranh chấp xảy ra cũng tăng cao, các ý kiến nhìn chung đồng tình với đề xuất cần đơn vị hành chính công độc lập tham gia phục vụ, giám sát các bên.  Vừa...

Quản trị chung cư: Nghề hái ra tiền trăm tỷ

Quản trị chung cư: Nghề hái ra tiền trăm tỷ

15/04/2019 | Quỹ bảo trì 2% được coi là một trong những miếng mồi ngon, nên có không ít những người đấu tranh vì muốn tư lợi riêng từ miếng bánh ngọt này. Nếu như trước kia thành viên của ban quản trị là...