Nguyễn Phú Trọng » "phát triển kinhtế"

phát triển kinhtế

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

10/05/2019Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa có thông cáo báo chí nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB. Việc cải thiện triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức Tích cực thể hiện ghi nhận của...