Nguyễn Phú Trọng » "nhân quyền ở Việt Nam"

nhân quyền ở Việt Nam

Cần có đánh giá khách quan về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

Cần có đánh giá khách quan về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

23/12/2018Ngày 16-12, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch, viết tắt: HRW) công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Mặc dù đã có đánh giá tiến bộ, song tổ chức này tiếp tục có cái nhìn phi lý, quy chụp, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo...

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và dấu ấn Việt Nam

30/09/2016 | Việt Nam đã có đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác; tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và cân bằng trong công việc của Hội đồng nhân quyền. Nhìn lại quá khứ, ngày 12/11/2013 (theo giờ Mỹ),...

“Trò diễn mới của mấy đào kép cũ”!

“Trò diễn mới của mấy đào kép cũ”!

05/02/2014 | Sau thất bại thảm hại và bẽ bàng trong khi cố gắng ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC), thời gian gần đây, nhân sự kiện Việt Nam sẽ thực hiện Báo cáo quốc...

Cần cái nhìn khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Cần cái nhìn khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

27/01/2014 | Việt Nam cũng như các quốc gia khác luôn có những vấn đề về nhân quyền phải giải quyết, chẳng hạn như tình trạng phân hóa giàu nghèo, hay một số cán bộ, công chức nhà nước dựa vào quyền lực,...