Nguyễn Phú Trọng » "Nguyễn Khắc Định"

Nguyễn Khắc Định

Không ít Giám đốc Sở 5 năm liền không một lần tiếp dân!

Không ít Giám đốc Sở 5 năm liền không một lần tiếp dân!

11/09/2019Thẩm tra báo cáo của Chính phủ và các ngành tư pháp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, UB Pháp luật của Quốc hội muốn chỉ rõ để xử nghiêm lãnh đạo lười” tiếp dân. Tuy nhiên, việc này theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là khó thực hiện vì số liệu báo cáo về vấn đề này chưa đầy đủ. Chủ...

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó

16/07/2019 | Sở, ngành sẽ được sắp xếp thống nhất trong đa dạng”, không còn tình trạng tổ chức đồng nhất, không phải TƯ có cơ quan nào thì địa phương có cơ quan đó như hiện nay. Chiều nay, UB Thường...

Một số nhân sự mới được giới thiệu tham gia Thường vụ Quốc hội

Một số nhân sự mới được giới thiệu tham gia Thường vụ Quốc hội

21/07/2016 | Ông Vũ Hồng Thanh – Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu để Quốc hội bầu làm uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV, dự kiến đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Kinh tế. Ông Phan...

“Dự án tháp truyền hình VTV được ghi trong văn kiện ĐH Đảng 8″

“Dự án tháp truyền hình VTV được ghi trong văn kiện ĐH Đảng 8″

29/02/2016 | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đã cho biết như vậy khi nói về dự án tháp truyền hình VTV đang gây “bão” trong dư luận xã hội. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và hai đối...

Điều động ông Nguyễn Khắc Định làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Điều động ông Nguyễn Khắc Định làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM

23/03/2014 | Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong số 44 cán bộ được điều động, luân chuyển về công tác tại các địa phương có ông Nguyễn Khắc Định, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được...