Nguyễn Phú Trọng » "Nguy cơ vô sinh"

Nguy cơ vô sinh

Soi thành phần gây vô sinh trong hoa quả Trung Quốc

Soi thành phần gây vô sinh trong hoa quả Trung Quốc

24/06/2014Thiram và melarsoprol là hai thành phần tử có trong hoa quả Trung Quốc dấy lên nguy cơ vô sinh lan rộng ở người Việt. Lượng hoa quả Trung Quốc nhiễm độc được tuồn vào thị trường Việt Nam quá lớn nên đến nay vẫn chưa có con số thống kê chính xác, dấy lên cảnh báo lớn về nguy cơ gây vô sinh cho người Việt...

Nguy cơ vô sinh khi để máy tính lên “khu vực nhạy cảm”

Nguy cơ vô sinh khi để máy tính lên “khu vực nhạy cảm”

23/06/2014 | Nhiều quý ông coi thường “con giống” của mình, họ cho rằng con giống tự sinh ra và mất đi nên không bảo vệ con giống, vô tình đưa đến những tác hại khôn lường cho tinh binh. Nghiện để máy...