Nguyễn Phú Trọng » "Mỹ-Triều tiên gặp nhau tại Việt Nam"

Mỹ-Triều tiên gặp nhau tại Việt Nam

Thấy gì từ việc Mỹ và Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh ở Việt Nam?

Thấy gì từ việc Mỹ và Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh ở Việt Nam?

07/02/2019Vừa mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trong thông điệp Liên bang về việc ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào 27-28/2 này tại Việt Nam. Tại sao Mỹ và Triều Tiên không chọn các nước khác, mà chọn Việt Nam làm điểm đến cho sự kiện trọng đại có sức ảnh hưởng đến toàn cầu...