Nguyễn Phú Trọng » "Lưu Bình Nhưỡng"

Lưu Bình Nhưỡng

‘Kỷ luật cán bộ cao cấp là việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng’

‘Kỷ luật cán bộ cao cấp là việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng’

25/09/2017“Những vụ việc gần đây, điển hình là vụ công bố sai phạm ở Đà Nẵng cho thấy, xử lý kỷ luật cán bộ cao cấp là công việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng” ĐB Lưu Bình Nhưỡng nhìn nhận.  Đề cập đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ về hàng loạt sai phạm của Bí thư và Chủ tịch TP...