Nguyễn Phú Trọng » "lương bộ trưởng"

lương bộ trưởng

Lương bộ trưởng giữa năm 2019 mới 15 triệu, sống được không?

Lương bộ trưởng giữa năm 2019 mới 15 triệu, sống được không?

11/01/2019Sự bất cập của thang bảng lương cũng như mức lương cơ sở hiện hành luôn được Đảng và Nhà nước bàn tính nhằm cải thiện chính sách đãi ngộ người lao động theo hướng tích cực. Mục đích là để người hưởng lương dễ sống hơn và sống cho đàng hoàng hơn. Đó là chủ trương đúng và cần thiết. Tuy...

Tăng kịch khung, lương bộ trưởng qua năm mới chỉ xấp xỉ 15 triệu

Tăng kịch khung, lương bộ trưởng qua năm mới chỉ xấp xỉ 15 triệu

02/01/2019 | Lương của bộ trưởng trong năm 2019 ở mức cao nhất cũng chỉ hơn 15 triệu đồng khi áp mức lương cơ sở mới 1,49 triệu đồng.Bộ Nội vụ vừa trưng cầu ý kiến cho dự thảo nghị định của Chính phủ...

Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

30/05/2016 | Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi thấy chắc chắn một điều là thu nhập của các Bộ trưởng...

Lương bộ trưởng “khó khăn” và chuyện “quan cách mạng”

Lương bộ trưởng “khó khăn” và chuyện “quan cách mạng”

06/06/2015 | Chắc chắn, những địa chủ, tư sản” thời mới- những ông quan cách mạng” thời mới vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu như cách làm vẫn còn duy ý chí, và nửa vời như lâu nay. Nếu không có...

Đại biểu Dương Trung Quốc: Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

Đại biểu Dương Trung Quốc: Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

29/05/2015 | Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi thấy chắc chắn một điều là thu nhập của các Bộ trưởng...

Lương Bộ trưởng ở ta hiện nay là bao nhiêu?

Lương Bộ trưởng ở ta hiện nay là bao nhiêu?

16/12/2014 | TS.Lê Hồng Sơn – Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật cho rằng không kiểm soát được, nhưng không ai có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng. Giá thuê nhà công vụ rẻ đến phi...