Nguyễn Phú Trọng » "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lời kêu gọi thi đua ái quốc – là mẫu mực về thực hành tuyên tuyền sinh động

Lời kêu gọi thi đua ái quốc – là mẫu mực về thực hành tuyên tuyền sinh động

08/06/2018Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), sáng 8/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày

03/06/2018 | Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm...