Nguyễn Phú Trọng » "kỹ năng giảng dạy"

kỹ năng giảng dạy

12.000 tỉ đào tạo tiến sĩ: Khoản đầu tư thông minh cho tương lai?

12.000 tỉ đào tạo tiến sĩ: Khoản đầu tư thông minh cho tương lai?

13/11/2017Đề án đầu tư 12.000 tỉ đào tạo tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng giảng viên – khoản đầu tư thông minh cho tương lai hay chỉ là hành động vứt tiền qua cửa sổ?  Đầu tư 12.000 tỉ đào tạo tiến sĩ nhưng chất lượng sẽ đi về đâu. Giáo dục là một trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong tiến...