Nguyễn Phú Trọng » "Hội nghị Trung ương 10 khóa XII"

Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

TP.HCM nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10

TP.HCM nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10

22/05/2019 Chiều 22-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị chiều 22-5  Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Phong – phó bí thư Thành ủy, chủ tịch...

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

18/05/2019 | Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng…  https://video.vntube.info/server-03/2019-05-18/uploads/eb43810fa09c1f181e03b5ed3aa41060.mp4 Phát...

Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng phải đúng quy định

Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng phải đúng quy định

18/05/2019 |  Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng; chú ý...