Nguyễn Phú Trọng » "hiện tại"

hiện tại

Để hiền tài xuất hiện và có “đất dụng”

Để hiền tài xuất hiện và có “đất dụng”

19/05/2019Thiết nghĩ bên cạnh những chiếu cầu hiền”, việc tạo một môi trường trong sạch, lành mạnh, và cạnh tranh cả về thu nhập và cơ hội, tin rằng, hiền tài sẽ không ngần ngại mà xuất hiện và cống hiến. Tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II ngày 07/5/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Có tài mà không...

Hiền tài như lá thu, tiểu nhân như cỏ dại

Hiền tài như lá thu, tiểu nhân như cỏ dại

20/04/2016 | Tiểu nhân có thể đắc chí một thời, hiền tài mới lưu danh muôn thủa. Chẳng biết nếu được hồi sinh, Hạng Vũ có nhận thấy sai lầm lớn nhất Hiền tài như lá thu, tiểu nhân như cỏ dại Bộ phim...

Chuyên gia Đại số giật mình khi xem bài toán tính gà

Chuyên gia Đại số giật mình khi xem bài toán tính gà

06/09/2014 | Xem xong bài toán và cách lý giải của các giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, tôi thấy giật mình. Với cách viết như thế sẽ tạo nên một thứ ngôn ngữ khoa học dị biệt… Đó là một điều gây tác...

“Rèn” cán bộ biết cười, sa thải người kém năng lực

“Rèn” cán bộ biết cười, sa thải người kém năng lực

24/07/2014 | Để cán bộ gần dân hơn, Đồng Tháp đã cho tháo tấm kính tại các phòng một cửa; tổ chức ngày thứ 6 nghe dân nói; quy định cán bộ phải biết cười với dân… Đồng Tháp cũng đang thử nghiệm việc...