Nguyễn Phú Trọng » "Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước"

Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

“Nhất thể hóa” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không “nói hai lời”!

“Nhất thể hóa” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không “nói hai lời”!

09/10/2018Mấy hôm nay, BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFA, Dân làm báo… liên tục có những lời lẽ dèm pha rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như nói hai lời”, khi vào năm 2015 Tổng Bí thư phát biểu trên báo Lao động và báo VTC đăng lại việc ông nói “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”...