Nguyễn Phú Trọng » "đường sắt đô thị tp.hcm thiếu vốn"

đường sắt đô thị tp.hcm thiếu vốn

Metro Sài Gòn có thể dừng thi công, nguy cơ kiện tụng với nhà thầu

Metro Sài Gòn có thể dừng thi công, nguy cơ kiện tụng với nhà thầu

09/10/2019Dự kiến vận hành vào cuối năm 2021 nhưng tuyến metro số 1 ở TP.HCM có nguy cơ phải ngừng, giãn tiến độ thi công và kiện tụng với các nhà thầu nước ngoài. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định nguồn vốn và khả năng...