Nguyễn Phú Trọng » "Đảng Cộng sản"

Đảng Cộng sản

Chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ: Bắt đầu từ công tác cán bộ

Chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ: Bắt đầu từ công tác cán bộ

01/09/2019Thời gian vừa qua, nhiều cán bộ, đảng viên (đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược) thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) đến nay, có hơn 70 đảng viên cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật....

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

14/08/2019 | Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước đổi mới, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thế nhưng,...

Kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản

Kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản

15/07/2019 | Sau khi đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trong Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2019”, đáng chú ý là cách phân loại ba thế...

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

16/05/2019 | Xét trên phương diện cá nhân thì bệnh trung bình chủ nghĩa” đều không gây hại cho ai, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội và phương diện môi trường làm việc, nhất là trong đời sống chính trị...

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

16/05/2019 | Một trong những vấn đề dư luận xã hội bày tỏ sự quan ngại thời gian gần đây là một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện vi phạm chuẩn mực đạo đức, vướng vào tệ nạn xã hội....

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

08/05/2019 | Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực là để bảo đảm quyền lực luôn được sử dụng đúng người, đúng mục đích, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có chức quyền, nhằm ngăn ngừa...

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

06/05/2019 | Gần đây, trên trang Blog phản động – Danlambao có đăng tải một bài viết tựa đề Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới” do Thành Đỗ viết. Bài viết này...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

17/04/2019 | Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, phải đối mặt với muôn vàn gian lao thử thách, thế nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, cả dân tộc ta đã cùng nhau vượt qua tất cả mọi...

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

10/04/2019 | Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), những bài học kinh nghiệm và đường lối cách mạng của Quốc tế Cộng sản để lại vẫn còn nguyên giá trị đối với các đảng cộng sản...

Đảng luôn sửa mình để dân tin

Đảng luôn sửa mình để dân tin

08/04/2019 | Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và cảnh báo trước tính chất khổng lồ, phức tạp và lâu dài của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh Là người nhận bản di chúc công bố...

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

11/03/2019 | Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ...

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

05/03/2019 | Chỉ thị sàng lọc đảng viên là điều nhân dân mong đợi từ lâu. Vấn đề còn lại là ai sàng” người tổ chức thực hiện và sàng ai” đối tượng bị sàng lọc?Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về...

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

05/02/2019 | Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã làm tốt vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết của...

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

04/02/2019 | Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được Đại hội XII của Đảng xác định thì xây dựng Đảng được đặt ở nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai. 3 năm qua, với quyết tâm chính trị...

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

03/02/2019 | Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời tới nay tròn 50 năm, đã và đang đặt ra những vấn đề có ý nghĩa thời sự trong công tác xây...

“Phải tìm biện pháp để đánh thức lương tâm, danh dự của mỗi người trong Đảng“

“Phải tìm biện pháp để đánh thức lương tâm, danh dự của mỗi người trong Đảng“

03/02/2019 | GS Hoàng Chí Bảo: Nhân dân còn không hài lòng ở cán bộ đảng viên, nhất là những người mắc vào tiêu cực là đạo đức giả. Không có trách nhiệm nào lớn hơn là trách nhiệm với cuộc sống của nhân...

Đảng ta

Đảng ta

03/02/2019 | “Đảng ta” – hai tiếng ấy vang vang trong tâm những người Việt Nam yêu nước một cách tự nhiên và tất nhiên như bình minh ló rạng sau đêm, như nắng xuân bừng xanh cây lá sau mùa đông sương giá! Cái...

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

03/02/2019 | Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Tối...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ Tâm, đủ Tầm

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ Tâm, đủ Tầm

03/02/2019 | Một trong những nội dung quan trọng trong các kỳ Đại hội Đảng là công tác nhân sự. Gần đây, các cơ quan của Đảng liên tiếp ban hành những văn bản có những quy định về tiêu chuẩn, điều kiện,...

4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển

4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển

03/02/2019 | Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước phát triển bền vững… Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao...