Nguyễn Phú Trọng » "Đại sứ Nguyễn Phương Nga"

Đại sứ Nguyễn Phương Nga

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

13/06/2018 Tổng Thư ký Antonio Guterres chúc Đại sứ Nguyễn Phương Nga sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Ngày 12/6, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc...

Việt Nam kêu gọi HĐBA tham gia giải quyết xung đột Israel-Palestine

Việt Nam kêu gọi HĐBA tham gia giải quyết xung đột Israel-Palestine

27/04/2018 | Ngày 26/4, phát biểu tại buổi thảo luận của Hội đồng Bảo an với chủ đề Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine,” Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc...