Nguyễn Phú Trọng » "công an làm theo lời bác"

công an làm theo lời bác

Thứ trưởng Công an: Không có vùng cấm khi xử lý cán bộ vi phạm!

Thứ trưởng Công an: Không có vùng cấm khi xử lý cán bộ vi phạm!

16/05/2018 Trong công tác xây dựng lực lượng, chúng tôi đã chủ động xử lý nhiều trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ luật – kỷ cương của ngành theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nói. Sáng 16/5, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc...

Gặp lại người tham gia đợt rèn cán, chỉnh quân năm 1948

Gặp lại người tham gia đợt rèn cán, chỉnh quân năm 1948

14/03/2018 | Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12 để chỉ ra Sáu điều về tư cách người Công an cách mạng (11-3-1948 – 11-3-2018), chúng tôi tìm đến nhà Đại...