Nguyễn Phú Trọng » "con sâu làm rầu nồi canh"

con sâu làm rầu nồi canh

“Trăm dâu đổ đầu Bộ Giáo dục” – đúng hay sai?

“Trăm dâu đổ đầu Bộ Giáo dục” – đúng hay sai?

28/12/2018Đã có nhiều ý kiến nói rằng nền giáo dục nước nhà đã hỏng”; cũng có người mạnh miệng hơn khi không ngần ngại phán giáo dục Việt Nam giờ đây đã thối nát cả rồi”… Việc dư luận phẫn nộ, lên án và có góc nhìn trên cũng dễ hiểu, bởi liên tiếp các vụ việc nghiêm trọng trong ngành giáo dục xảy...

Thái độ của tướng Trung Quốc ở Shangri-la như con sâu làm rầu nồi canh

Thái độ của tướng Trung Quốc ở Shangri-la như con sâu làm rầu nồi canh

02/06/2014 | Vương Quán Trung rõ ràng cảm thấy nhức đầu, nóng mặt khi cho rằng người khác đang “kết bè kéo cánh” chỉ trích chính phủ Trung Quốc và đến lúc ông phải bật lại. Tổng giám đốc Viện Nghiên...