Nguyễn Phú Trọng » "cô giáo câm"

cô giáo câm

Nhân đạo với cái xấu là vô nhân đạo với cái tốt

Nhân đạo với cái xấu là vô nhân đạo với cái tốt

15/04/2018Xin nói ngay từ đầu là người viết bài này mỗi khi cầm bút luôn tâm niệm không được phép dậu đổ, bìm leo” hoạc đẩy ai đó đến đường cùng, đặc biệt là với phụ nữ.   Song, với những vi phạm của cô giáo im lặng” Trần Thị Minh Châu, giáo viên Toán, Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) thì không,...