Nguyễn Phú Trọng » "Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam"

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam?

Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam?

07/01/2019Trang bị vũ khí của Khơ me Đỏ được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao, hầu hết các loại súng ống pháo hạng nặng đều do Trung Quốc chế tạo theo mẫu Liên Xô. Khơ me Đỏ được trang bị vũ khí thế nào mà dám tấn công Việt Nam? Sau vài năm liên tục tiến hành các cuộc gây hấn trên khu vực biên giới với...

Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

07/01/2019 | Có những sự kiện lịch sử khi thời gian trôi về quá khứ càng xa thì ý nghĩa, giá trị của nó càng lớn lao. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (1975-1979) và cùng quân dân Campuchia...

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Cuộc chiến vì chính nghĩa

Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam: Cuộc chiến vì chính nghĩa

31/12/2018 | “Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đối với Việt Nam, là cuộc chiến bắt buộc, cuộc chiến vì sự nghiệp chính nghĩa, là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, trong...