Nguyễn Phú Trọng » "chiến sĩ tàu ngầm"

chiến sĩ tàu ngầm

Một ngày với lính tàu ngầm

Một ngày với lính tàu ngầm

12/01/2017Những người lính của Lữ đoàn tàu ngầm 189 luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ nhưng cũng thật bình dị, gần gủi giữa đời thường Ngày 29-5-2013, tại Quân cảng Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam chính thức thành lập đơn vị tàu ngầm đầu tiên mang tên Lữ...