Nguyễn Phú Trọng » "Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị"

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong học tập và làm theo Bác

Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong học tập và làm theo Bác

16/05/2018Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập...

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

15/05/2018 | Với việc lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 2 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung...

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đề kháng và đẩy lùi suy thoái

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đề kháng và đẩy lùi suy thoái

27/01/2017 | Năm 2016 khép lại với những kết quả lạc quan trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh dù đất nước gặp rất nhiều khó khăn do tác động của tình hình trong nước, quốc tế và...