Nguyễn Phú Trọng » "Chân trần chí thép"

Chân trần chí thép

‘Chân trần chí thép': Sống lại những giây phút lịch sử của dân tộc

‘Chân trần chí thép': Sống lại những giây phút lịch sử của dân tộc

16/04/2018Khoảng 250 hình ảnh, tài liệu và hiện vật lịch sử về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc sẽ được giới thiệu tới công chúng tại không gian trưng bày chuyên đề Chân trần chí thép.” Đoàn dân công thồ hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh minh họa – Tư liệu TTXVN) Chương...