Nguyễn Phú Trọng » "biểu tình ngày 10/6"

biểu tình ngày 10/6

Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi biểu tình phản đối luật đặc khu kinh tế

Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi biểu tình phản đối luật đặc khu kinh tế

09/06/2018Những ngày vừa qua, khi Quốc Hội tiến hành thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (luật đặc khu kinh tế) thì trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều dư luận trái chiều, có nhiều phản ứng tiêu cực liên quan đến nội dung cho thuê...

Đằng sau các vụ biểu tình và bản chất bên trong của nó

Đằng sau các vụ biểu tình và bản chất bên trong của nó

09/06/2018 | Đất nước ta thời gian gần đây đã xảy ra những trận biểu tình, mà thành phần đứng sau của lực lượng tham gia các trận biểu tình này là những người Việt Nam nhưng lại mang quốc tịch Mỹ … Tại...