Nguyễn Phú Trọng » "Ban Chấp hành TƯ Đảng"

Ban Chấp hành TƯ Đảng

Bí thư không lo xây dựng Đảng, công tác cán bộ sẽ chuệch choạc

Bí thư không lo xây dựng Đảng, công tác cán bộ sẽ chuệch choạc

08/02/2018Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý: Bí thư mà không quan tâm đến công tác đảng thì công tác đảng, công tác cán bộ chuệch choạc, có sai lầm là đúng rồi.  Ban chấp hành TƯ Đảng, Ban chỉ đạo đề án TƯ 7 vừa tổ chức hội nghị tham gia ý kiến dự thảo đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ...

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

13/01/2016 | Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng. Trao đổi với PV, Trung tướng Nguyễn...

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

09/10/2014 | Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy… Sáng 9/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Ban...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI

08/05/2012 | “Trong quá trình chỉ đạo xây dựng Đề án một số vấn đề về an sinh xã hội và Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2012 – 2020, Bộ Chính trị nhận thấy cần xác định lại cách...