Nguyễn Phú Trọng » "Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI"

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Cán bộ, đảng viên đánh giá cao việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cán bộ, đảng viên đánh giá cao việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

26/12/2018Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra trong hai ngày 25-26/12, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư theo quy định; về việc...

Trung ương Đảng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XI

Trung ương Đảng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XI

16/12/2015 | Ngày 16/12/2015, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 3. Đại biểu dự hội nghị Trung ương 13 đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: VNN). Buổi sáng, Ban Chấp...

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng XI

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng XI

07/10/2015 | Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, buổi sáng, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị TW Đảng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị TW Đảng

05/10/2015 | Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tổng...

Khai mạc Hội nghị Trung ương X

Khai mạc Hội nghị Trung ương X

05/01/2015 | Hôm nay (5/1), Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Khai mạc Hội nghị Trung ương X. Ảnh VGP/Nhật Bắc Hội nghị lần này sẽ tập trung tập...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

30/09/2013 | Sáng nay (30/9) tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bắt đầu họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thông qua các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị...